Skagerak Nett har sendt ut et informasjonsbrev til sine kunder angående varsling om strømbrudd. "Skagerak Nett vil fra 01.01.20 kun sende varsel og informasjon om planlagte strømstanser på sms og e-post. Vi vil ikke lenger varsle denne type strømbrudd per brev. Hvis du ønsker å bli varslet om planlagte avbrudd i strømnettet som du blir berørt av, må du gi oss informasjon om hvilket mobilnummer eller e-postadresse vi skal benytte. Ta kontakt med oss på telefon 35 51 89 90 (mandag-fredag 08:00-15:00) eller e-post kundeservice@skagerakenergi.no så registrerer vi dette for deg! Vennlig hilsen Skagerak Nett AS."