Avfallshåndtering

Alle husstander i Skien kommune kildesorterer matavfall og plastemballasje.

Plastemballasje legges i de blå posene og matavfall i de grønne. Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige vrenkte handleposer. Posene knytes så med dobbel knute og legges i samme beholder.

Kildesortert matavfall og plastemballasje hentes sammen med restavfallet og fraktes til et optisk sorteringsanlegg som sorterer posene fra hverandre etter farge.

Mer informasjon hos https://rig.no/avfall-og-sortering/hvordan-sortere-avfall
Her kan du lese hvordan du sorter på ditt eget språk ved å klikke på "Velg språk" øverst på siden.

Nedgravde avfallscontainere, også kalt dypoppsamlere, er en containerløsning som er skjult under bakken, med moderne utformet innkastsøyle som eneste synlig del. Dypoppsamling av avfall bidrar til et renere og mer estetisk miljø, og øker dermed trivselsfaktoren og gir bedre hygiene.

Hva er en dyoppsamler?

En dypoppsamler er en nedgravd container for oppsamling av avfall. Containeren erstatter løsninger med avfallsdunker og contaiere på bakkenivå, og brukes på de samme avfallstypene.

Dypoppsamleren består av en ytterdel i betong, og en innderdel i stål. Ved tømming benyttes en renovasjonsbil som er bygget spesielt for denne typen løsning. Tømmingen foregår ved at hele innerdelen løftes ut og over bilen, og tømmes via en luke i bunnen.

Dypoppsamlere leveres som standard i 5 m³ volum og dekker derfor et stort antall boenheter. Alternativt kan også beholderne leveres i 3 m³ og 4 m³ volum ved mindre behov.

Hvorfor bruke dypoppsamler?

En dypoppsamler er en estetisk mye bedre løsning enn en vanlig stålcontainer, eller en rekke med mindre plastbeholdere. Det eneste som er synlig over bakkenivå er selve innkastet.

En dypoppsamler gir dessuten bedre skjerming mot støy og lukt.

Hvordan bruke en dypoppsamler?

På enkelte steder er dypoppsamleren åpen. Det betyr at man åpner luken og legger avfallet i skuffen. På de stedene der dypoppsamleren er låst vil de som skal ha tilgang få utdelt en nøkkelbrikke man låser opp innkastet med.

Alle dypoppsamlerne er merket med hva slags avfall som skal kastes i den gitte containeren. Det er viktig å sortere riktig også her.