Om Klyve 1

Klyve 1 borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 933860140, og ligger på Klyve i Skien kommune.

Adresser i borettslaget: Kongerødvegen 51, 52, 53, 54, 55 og 56. 

Borettslaget består av 132 andelsleiligheter:
6 stk 4-roms, 90 stk 3-roms og 36 stk 2-roms fordelt på 6 boligblokker.

Bildet til høyre:
Foto fra: NORSK HYDRO NR. 6 1964.
Tekst Per Stian B. Kjendal:

Det var en gang i Telemark...
Klyve i 1964

Dette bildet er fra byggingen av de store boligblokkene på Klyve.
Klyve var før utbyggingen stort sett jomfruelig mark, men det ble i løpet av noen år anlagt en stor drabantby her. Bildet er tatt i 1964, og man regnet da med innflytting for de første heldige i januar/februar 1965.
Dette var en tid med stor mangel på arbeidskraft, og man prøvde å lokke til seg innflyttere ved å til by billige og bra boliger.