Rutinene er som følger:

Trappene vaskes 1 gang i uken.

Mandager vaskes blokk 51-53 og 55

Tirsdager vaskes blokk 52-54 og 56 og vaktmester bua.

Er trapperommene ryddige vaskes det 1 gang pr uke sammen med trappevask.

Trapperom blir ikke vasket, dersom det står sykler, vogner eller annet.

Kjellergangene vaskes grundig 3 ganger i året. Januar-juni-oktober.

Hoved-vask årlig innen 1.mai. Vinduer i oppgangen vaskes 2 ganger årlig.

Renhold i vaskerom utføres av den enkelte bruker.

Denne planen følges opp av styret og endringer kan komme underveis. Dere får fortløpende beskjed dersom det blir endringer.