Gjesteparkering og Firma/varebiler:

 

Ny parkeringsplass med 17 oppmerkede plasser er opprettet på den tidligere "gruplassen" ved innkjøring til borettslaget.

 

Vi ber om at firma/varebiler bruker disse i størst mulig grad slik at gjesteparkeringsplasser inne på området frigjøres.

 

Har du ofte behov for å parkere firmabil, ta kontakt med vaktmester for utstedelse av parkeringsbevis. Dette er kun for å forhindre at uvedkommende benytter p-plassen.

 

Vi minner samtidig om at parkering kun er tillatt på oppmerkede plasser. Feilparkerte biler er en sikkerhetsrisiko, og kan være til hinder for utrykningskjøretøy og vedlikehold. Gjentatt feilparkering vil kunne ansees som brudd på ordensreglementet.

 

Kortvarig parkering for av/pålasting er naturligvis tillatt.