Ladeanlegg for elbil blir satt opp. Arbeidet er nå i gang og blir ferdigstilt i løpet av kort tid.

Det blir satt opp 6 nye fellesladere på parkeringen ved lekeplassen. Disse 6 plassene vil bli reservert for elbiler under lading, og kan derfor ikke lenger benyttes som gjesteparkering. 

For de med el-bil / ladbar hybrid, så blir dette en forbedring fra dagens løsning. De nye laderene er raskere og ikke minst betydelig tryggere å bruke enn dagens løsning. Lading på motorvarmerstolpene vil derfor bli faset ut, og lading vil gjøres via det nye ladeanlegget når det er i gang. De som i dag har ladeavtale vil få tilbud om ny avtale.

Vi gjør oppmerksom på at brukerene av ladeanlegget selv må skaffe passende ladekabler / overganger.

Plassene som nå blir tatt til elbillading blir erstattet av nye parkeringsplasser på "grusplassen" ved innkjøring til borettslaget. Denne plassen blir asfaltert og lys blir satt opp. Styret henstiller om at firma/varebiler primært parkeres her for å frigjøre gjesteparkeringsplasser. Det er finnes også gjesteparkeringsplasser ved siden av tilhengerparkering og på siden av vaktmesterbua.