Det varsles med dette at det fra 1. januar 2020 blir en regulering av husleien på ca. 5,4 %. Dette skyldes normal prisstigning for flere av tjenestene vi benytter oss av, økning av kommunale avgifter og vindus utskiftning i 2020.

Felleskostnad i 2019

Type

Regulering

Endring %

Ny felleskostnad 2020

3517,-

2 roms

190,-

5,41 %

3707,-

3747,-

3 roms

203,-

5,42 %

3950,-

3970,-

4 roms

214,-

5,39 %

4184,-