Styret takker de andelseiere som møtte opp til ekstraordinær generalforsamling og gratulerer og ønsker velkommen til Kari Johnsen som ny styreleder.
Vår nye leder ble valgt med 17 stemmer for, 12 stemmer mot og 1 stemte blankt.