Det ble avholdt generalforsamling for Klyve 1 Borettslag. 

Protokoll fra generalforsamlingen finner du som oppslag på Portalen til Skien Boligbyggelag

https://mitt-skien.bbl.no/minside/

Dersom du ønsker protokollen skrevet ut, ta kontakt med styret så ordner vi dette for deg.