Punkt 9 i Ordensregler for borettslaget Klyve 1

a) Feil parkering på beboerens faste plasser må ordnes av den enkelte.

b) Parkering langs veggene av blokkene er forbudt.

c) Det er ikke tillatt å hensette uregistrerte eller ikke kjørbare biler på borettslagets eiendom (gjelder også
    beboernes faste plasser).

d) Det er opparbeidet egen oppstillingsplass for campingvogner, tilhengere og båter nord/vest for blokk
    55. Det er i alt inntil 8 plasser og kun 1 plass til hver søker. Hensetning gjelder i perioden 1. oktober til
    1. mai. Det skal søkes styret om parkering for ett år om gangen. Styret anviser plass for hver godkjent
    søknad. Husk førstemann til mølla.

e) All parkering på borettslagets eiendom skjer på eiers eget ansvar og uten kostnad for borettslaget.

f) Ved feil parkering kan bilen bli borttauet for eiers regning.

g) Styret ber alle beboere gjøre sine gjester oppmerksom på lagets parkeringsregler.