Posten går over til levering annenhver dag fra 7. juli. 

Brev

Du vil motta adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka.

Pakke

Blir levert 5 dager i uken.

Dato for levering

Gå inn på linken under for å få eksakt dato for levering av brev. Posten legger ut 14 dager om gangen.

https://www.posten.no/levering-av-post-2020