Borettslaget Klyve 1

Kl 10.00    3.mars-20

Møte med GVK vedrørende brøyteplan.

Tilstede: Lars Erik GVK og Morten vaktmester og Leder Kari

Ny brøyteplan:

  • Rydde snø ved Gjesteparkering 2, på utsiden av Borettslaget.
  • Snørydding starter ved blokk 52-54-56-55-53-51. Det brøyte 1 gang ved hver blokk
  • Parkeringsplasser må ryddes for biler, det må minst være 3 ledige plasser, slik at det er mulig å komme til for brøyter. Dersom bilene ikke blir flytta når det brøytes, kommer ikke brøyter tilbake. Snørydding skjer der og da.
  • Det er aktuelt med brøyting når mengde snø blir over 5 cm og det er meldt om kuldegrader.
  • Hvis det blir mye is/glatte veier, skal det strøs, slik at uhell kan unngås
  • Vi er førstemann på ruta og snørydding vil foregå mellom 07.00 og 10.30. Været er uforutsigbart som alle vet, men vi har god dialog med Lars-Erik og vi vil finne gode løsninger underveis.