Kontaktinformasjon for Klyve 1 borettslag.

Styret
Utfyllende informasjon om det til enhver tid sittende styret finner du på www.klyve1.no.

Styreleder  epost:    styreleder@klyve1.no       mob: 994 46 623
Sekretær    epost:    sekretaer@klyve1.no        mob: 994 45 306 

Spørsmål til styret, saker som ønskes styrebehandlet, forbedringsforslag til borettslaget, klager på andre beboere og de fleste andre typer henvendelser kan rettes til styret på epost: styreleder@klyve1.no, eller det kan legges i styrets postkasse som henger i oppgang 55 A.

Vaktmester - Lars Morten Svendsen, arbeids telefon 913 06 962
Arbeidstid 07:30 – 15:00 (Onsdager 07:30 – 19:00).

Vaktmester har fri lørdager og søndager samt fredager i oddetalls uker.

Polletter og ekstra-sekken kjøpes av vaktmester i vaktmester bua

mandager kl. 11:30 – 12:00 og
onsdager kl. 17:00 – 19:00.

I disse tidsrommene kan man også få utdelt avfallsposer til mat- og plastavfall.