Tid og sted:

 

05.12.2023, 18:00, Klyve Grendehus.

 

Det var godt oppmøte av beboere, noe styret er glade for.

 

De oppmøtte hadde god anledning til å stille spørsmål til styret og til prosjektleder Geir Helstedt.

 

 

Oppsummering og orientering om behov for vann- og avløpsrenovering

 

Styret informerte om at det har vært en økende tendens til vannskader i borettslaget. De fleste skadene har vært forårsaket av lekkasje i varmtvannstanker, brudd i rørkoblinger eller at rør har grodd igjen. Disse skadene kan føre til omfattende skader på leilighetene, og det er derfor viktig å utføre en renovering av vann- og avløpsanlegget. Avløpsrørene i borettslaget er fra byggeår (1965), og det ble utført en delvis oppgradering av vannrør i 2004, hvor mesteparten av vannrørene fra kjeller opp til leilighetene ble byttet.

Utdrag fra nylig takstrapport – Dette er skrevet av takstfirma og er sendt til vårt forsikringsselskap og oss som en anbefaling:

Tidspunkt for gjennomføring

 

Nøyaktig tidspunkt for gjennomføring er ikke fastsatt. Styret anslår minst 6-9 måneder med forprosjektering før det kan påregnes oppstart. Byggestart vil bli tidligst sensommer/høst 2024.

 

Hvordan gjennomføringen vil skje

 

Gjennomføringen vil skje i etapper, en oppgang om gangen. Arbeidet vil ta ca 8 uker pr oppgang, og det vil jobbes i alle leilighetene parallelt i samme oppgang. Det vil anlegges felles bad, toalett og dusjanlegg i kjeller som kan benyttes av beboere i anleggsperioden, og det vil være vann tilgjengelig i trappegang.

 

Kostnader

 

Kostnadene vil avhenge av hva som ønskes utført og hva slags prisanbud som blir innhentet. Som et utgangspunkt må det gås ut fra en økning i felleskostnader på anslagsvis 2500-3000 kroner, men dette vil avhenge av hva som ønskes utført. Hvordan denne økningen implementeres vil informeres om.

 

Hva vil gjøres:

 

  • Alt av eksisterende vann- og avløpsrør fra kjeller og opp til og inne i leilighetene vil byttes ut. Dette inkluderer rør på kjøkken.

  • Varmtvannstank i kjøkken fjernes, dette frigjør plass, samt en elektrisk kurs.

  • Det vil bygges nye bad som følger moderne standarder, blant annet uten innstøpte rør, noe som gjør reparasjon, vedlikehold eventuell fremtidig oppgradering enklere.

  • Det vil bli klargjort for vaskemaskin og tørketrommel.

  • Det vil etableres et felles varmtvannsanlegg i kjeller, med forbruksmåling på varmtvannet.

  • Det vil monteres vannstopper på både kaldt og varmt vann.

     

Hva kan gjøres:

 

Energisparende tiltak for oppvarming av vann. Dette kan for eksempel gjøres i form av solceller, solfangere eller varmepumpeteknologi. Det er ikke gitt at denne typen tiltak er økonomisk forsvarlige eller bærekraftige, men det er allikevel viktig å ta det med i en utredning, og det vil være uansvarlig å ikke ta dette med som en del av en helhetsvurdering. Det finnes flere tilskuddsordninger for denne typen tiltak, noe som kan hjelpe med å dekke deler av kostnaden utredning og bygging av et slikt anlegg.

 

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette er et et tillegg som er valgfritt for borettslaget, men som er anbefalt for å redusere oppvarmingskostnad og forbedre inneklima. Det er mer kostnadseffektivt å installere dette samtidig med en baderomsrenovering enn å gjøre dette separat. Dersom borettslaget mener at en slik installasjon er uaktuell eller for dyr, så kan dette sløyfes.

 

Det kom også spørsmål om etterisolering av byggene. Dette vil vurderes, men det er i utgangspunktet ikke en del av dette prosjektet.

 

 

Konklusjon

 

Styret har iverksatt en forprosjektering for å avklare omfanget av prosjektet og kostnadene. Det vil bli innkalt til minst et nytt beboermøte før påsken 2024, samt når forprosjektet er ferdig, slik at beboerne kan gi innspill før endelig beslutning om gjennomføring tas.