Edmund Johansen i 54 C ble valgt til ny styreleder fra 1. juli 2024. Styret ønsker han velkommen.