For å unngå at det spres rykter og eventuelle misforståelser om denne viktige saken, legger vi i styret ut denne informasjonen slik at alle har tilgang på identisk informasjon.

 

Styret i borettslaget ønsker å informere om en vesentlig oppdatering som vil påvirke vårt borettslags infrastruktur og vår fremtidige boopplevelse. Vi tar sikte på å gi en grundig oversikt over dette kommende prosjektet.

 

Hva er Planen?

 

Styret har diskutert saken, og vil starte et forprosjekt for å undersøke og planlegge en omfattende rehabilitering av vårt eksisterende vann- og avløpssystem. Denne rehabiliteringen vil involvere følgende kritiske komponenter:

 

1. Utskifting av Vann- og Avløpsrør: Den nåværende tilstanden til vann- og avløpsrørene er preget av alder og slitasje. Derfor er en omfattende utskifting nødvendig for å forhindre fremtidige lekkasjer og problemer.

 

2. Etablering av Felles Varmtvannsanlegg: For å forbedre varmtvannsforsyningen i hele borettslaget, vil vi implementere et moderne og energieffektivt felles varmtvannssystem. Dette vil også frigjøre plass i hver enkelt leilighet, og føre til økt sikkerhet og lavere risiko i forhold til vannskader.

 

3. Rehabilitering av Bad: Badene i våre enheter må gjennomgå omfattende renovering for å tilpasses det nye rørsystemet. Dette innebærer rivning og oppbygging av bad.

 

Hvorfor er Dette Nødvendig?

 

Vi anerkjenner at dette er en betydelig investering, men den er uunngåelig på grunn av følgende faktorer:

 

1. Aldrende Infrastruktur: Våre boligblokker ble ferdigstilt i 1965-1966, og deler av det nåværende vann- og avløpssystemet er over femti år gammelt. Dette gjør det nødvendig å modernisere infrastrukturen for å sikre dens funksjonalitet og integritet.

 

2. Hyppige Vannskader: De siste årene har vi opplevd en økning i vannskader som er direkte relatert til alderen og tilstanden til våre rør. Disse skadene representerer en økonomisk byrde både for beboere og borettslaget, og påvirker kvaliteten på vår boopplevelse.

 

3. Forsikringsrisiko: Dersom vi ikke tar nødvendige skritt for å forebygge vannskader, er det en betydelig risiko for at vårt forsikringsselskap vil øke premiene våre og eventuelt nekte dekning for slike hendelser. En slik situasjon kan være katastrofal for borettslagets økonomi.

 

Hva er Neste Trinn?

 

I slutten av september vil styret arrangere et møte med Skien BBL, som vil fungere som prosjektledere, for å begynne planleggingsprosessen for dette viktige prosjektet. Vi vil også sørge for å holde dere oppdatert med jevnlige kunngjøringer på nettsiden vår.

 

Vi setter stor pris på deres støtte og forståelse i denne avgjørende fasen for vårt borettslag. Sammen kan vi bidra til en sikrere og mer behagelig boopplevelse for alle beboere.

 

Hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om dette prosjektet, oppfordrer vi deg til å kontakte styret. Vi ønsker helst slike forespørsler skriftlig på epost til styret, da eventuelle svar og informasjon som er relevant for alle da lettere kan samles opp og deles felles med andre beboere.