I forbindelse med Klyve 1 Borettslag sin HMS-oppfølging, er det delt ut et felles skriv : HMS-Informasjon til beboere

PDF-kopi av dette skrivet finner du her...

Nyttige nettsider i forbindelse med egen-HMS:

Elsikkerhetsportalens egenkontroll (ekstern lenke):

https://kontroll.elsikkerhetsportalen.no/survey/elsikkerhetsportalens-egenkontroll

Sikker Hverdag (ekstern lenke):

https://www.sikkerhverdag.no