Motorvarmeranlegg:

Styret har besluttet at dyre reparasjoner på motorvarmeranlegg ikke vil bli gjennomført. Anlegget vil holdes i drift og vedlikeholdes, men ødelagte stolper vil bli fjernet og blir ikke erstattet med nye.

Tørketromler i vaskeri:

Det samme gjelder for vaskerienes tørketromler. Disse er lite i bruk, og reparasjoner og deler er uforholdsmessig dyrt i forhold til hvor mye tromlene er i bruk. Det er derfor besluttet at dyre reparasjoner eller utbytting av disse maskinene ikke vil bli utført, og ødelagte maskiner vil bli fjernet.

Vaskemaskinene vil ikke bli berørt av dette.

Forklaring på styrets beslutning:

Styrets vudering er at da det er et lite antall beboere som benytter disse tilbudene, står ikke den kollektive bruksverdien av disse anleggene i et bærekraftig forhold til kostnadene til reparasjon og vedlikehold. Derfor vil tilbudene over tid vil bli avviklet.

Styret beklager at dette vil føre til ulemper for noen beboere.