Det er en av de største tilbakemeldingene om samling av søppelgjenstander ved avfallsbeholdere. Dette medfører økt risiko for skadedyr  og ekstra kostnader.
Vi ønsker å minne på på gjenstander, spesialavfall, og andre ting som ikke får plass i avfallsbeholdere skal ikke hensettes ved avfallsanlegget.
De har selv ansvar for å levere til gjenvinningsstasjon på Rødmyr eller Pasadalen.
Brudd på dette kan medføre ekstra kostnader.
Med vennlig hilsen styret Klyve 1.