VIKTIG: Det skal IKKE settes avfall ved siden av avfallsbeholderene!

UNNTAK: Sekk med plastavfall settes ut på plassen mellom dypoppsamlere og trafostasjon dagen før hentedag!

Har du avfall som ikke passer i avfallsanlegget, så er du selv ansvarlig for å få dette levert på gjenvinningsstasjon. Gjenvinningsstasjoner finnes på Rødmyr i Skien eller i Pasadalen i Porsgrunn.

Ved behov så er mulig å kjøpe "Ekstrasekk" fra vaktmester for levering av avfall som ikke går i avfallsbeholderene.

Spesialavfall skal alltid leveres på gjenvinningstasjon. Dette inkluderer ting som batterier, malingsrester, olje, kjemikalier o.l.

Elektriske og elektroniske artikler, inkludert batterier, kan leveres gratis på steder som selger tilsvarende produkter, samt på gjenvinningsstasjonene.

Søppel som settes ved siden av avfallsbeholdere medfører risiko for personkader, økt risiko for skadedyr samt ekstra kostnader som belastes borettslaget og fellesskapet.

Med vennlig hilsen styret Klyve 1.