Det vil si kartlegging av behov og muligheter. Dette er første steg i en omfattende prosess. Det er selvsagt ikke fattet noe vedtak pr dags dato.