Renovasjon i Grenland vil fra 01.01.2023 ta i bruk en ny ordning for avfallsortering. Dette vil medføre noen praktiske endringer i måten avfall skal sorteres.

Hva betyr dette for Klyve 1 Borettslag?

Matavfall skal samles og leveres i bionedbrytbar pose. De grønne posene som brukes i dag skal ikke benyttes til matavfall etter 01.01.2023. Det vil bli eget innkast for matavfall. Dette vil merkes tydelig på innkast når tiden kommer.

Restavfall leveres akkurat som før, og det vil være 2 innkast til restavfall. Innkastene vil være merket.

Plast samles i gjennomsiktig sekk. Denne skal settes ut på hentedag hver 4. uke. Følg med på hentekalender på RIG.NO. Sekken skal settes mellom trafostasjon og avfallsanlegget.

Papir/papp og glass/metallemballasje leveres på samme måte som tidligere.

Pose og sekk til mat- og plastavfall kan hentes som før hos vaktmester.

For mer informasjon om kildesortering, henviser vi til nettsidene til Renovasjon i Grenland: https://rig.no/

Er du usikker på hvor ting skal, så finner du sorterings-guide her: https://www.rig.no/sortere/