Det finnes egen oppstillingsplass for campingvogn/tilhenger og båter bak fotballbanen, nord-vest for blokk 55

Det er i alt 8 plasser tilgjengelig, og det kan kun søkes om 1 plass.

Søknad gjelder i perioden 1. oktober - 15. juni.

Søknad er gyldig for ett år om gangen, og det må søkes på nytt hvert år.

Søknad leveres styret eller vaktmester. Det blir anvist plass for godkjent søknad.

Benytt søknadsskjema som du finner her: Søknadsskjema