EVAKUERE - VARSLE - SLUKKE
BRANN: 1 1 0
POLITI : 1 1 2
AMBULANSE: 1 1 3

Styret anbefaler at alle laster ned og har branninstruksen lett tilgjengelig i sin leilighet

Åpne Branninstruks her