Styret

Vi oppfordrer beboere om å sende henvendelser til styret skriftlig slik at vi får registrert henvendelsene og behandlet dem på en ordentlig måte. 

Epost styreleder: styreleder@klyve1.no
Mobil : 994 46 623

Brevpost: Styret, Kongerødvegen 55 A, 3737 Skien

Fakturaadresse:
Klyve I borettslag
933860140
Postboks 2734
7439 Trondheim

Styremedlemmer:

Kari Johnsen Styreleder 52 D
Eva Lundberg Sekretær 56 A
May Helen Firingen Styremedlem 55 B
Kristoffer Ek 1. varamedlem 54 B
Marcus Skauen 2. Varamedlem 55 B
Birthe Skifjell 3. Varamedlem 54 A
Yuri Wines 4. Varamedlem 56 C