Besøk hjemmesiden til SBBL og klikk på "Min side" øverst på siden. Under Kommunikasjon klikker du Oppslag. Der er styremøteprotokollen.