Referat fra styremøtet 11. oktober 2022

  • Godkjenning av en bruksoverlating og en ny andelseier.
  • Styret har hatt en høstbefaring i borettslaget og mesteparten av det som ble sjekket er utført av vaktmesteren.
  • All ladning av elbil på motorvarmeanlegg avsluttes 1. november 2022, dette av sikkerhetshensyn (bl.a. brannfare). Alle nøkler må da levers inn til vaktmester innen
    november.
  • Styret har godkjent en søknad om montering av trappeheis i 52B. Denne blir montert av Arbeids- og velferdsetaten.
  • Styret beordrer en sjekk på alle pipehatter og leier inn fagfolk til dette. Dette på grunn av at en pipehatt løsnet i et vindkast og en annen ser ut til å være litt løs.
  • En beboer har satt opp et vedskjul ved tilhenger parkeringen. Dette er gjort uten tillatelse fra styret. Det er laget 3 «båser» med plass til ca. 2 favner hver, beboer bruker kun en av disse. Styret foreslår at de to gjenværende kan tilbys til andre som ønsker å lagre ved. Det kommer mer info senere. Dette til orientering.
  • Det er kommet skriftlig klage på at det gjentatte ganger lekes på utsiden av 55 blokken med ball og at det bevisst blir sparket ball på veggen. Dette må ikke forekomme da det er fort gjort å treffe vinduer og biler som er parkert der. Styret lager et skriv som legges i alles postkasser.
  • Alle brannslukningsapparater blir kontrollert og godkjent på nytt. Godkjenningen varer i 10 år. Mer info kommer.

Styret