Styret informerer om Corona-situasjonen.

Vi ber alle våre beboere om å passe på egen og andres helse.

Selv om dere er kjent med smittesituasjonen, så er det viktig å minne om aktsomhet.

Salg av polletter skal nå foregå på følgende måte:

  • Dere som ikke har Vipps, legger penger i luka på porten til vaktmester- bua, husk navn. Morten legger da pollettene i din postkasse.

  • Dere som bruker Vipps, gir vaktmester beskjed og dere vil da få pollettene i deres postkasse.

Styret holder kontakt via mobil og e-post.

Vi har også styremøtene digitalt, helt til smittesituasjonen er stabilt lav.

Styret nås på telefon, dersom dere lurer på noe.

Hilsen styret i Klyve 1 Borettslag