Vi inviterer til beboermøte som vil finne sted den 5. desember 2023, klokken 18:00 Klyve grendehus, Klyvevegen 10, Skien. 

Som kunngjort i meldingen fra 1.oktober 2023 om borettslagets rehabiliteringsplaner for vann- og avløpssystemet, vil styret arrangere dette viktige beboermøtet. 

På møtet vil det bli presentert hva som er tenkt og det vil bli anledning til å stille spørsmål til styret og prosjektleder. 

Det vil bli enkel bevertning. 

Vi oppfordrer alle til å møte opp. 

Styret, 9. oktober 2023